ศึก จ้าวมวยไทย เวลา 12.15น.

ศึก จิตรเมืองนนท์ เวลา 14.35น.