วันที่13 มกราคม 2565
สนามกีฬาชนโคท่าหรั่ง ได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปรียบวัว ในวันที่17 มกราคม 2565 เพื่อทำการชนในรอบเดือนกุมภาพันธ์ เรานั้นพร้อมแล้ว แล้วคุณพร้อมยัง
ยืนหยัด ชัดเจน