ตกลงกันที่ 1 กิโลกรัม แดงไรเฟิ่ล (เจ้าเจ) ค่าย ส.รุ่งเรือง ภูทับเบิกเพชรบูรณ์
29 มกราคม 2565 พบกันที่ สนามกีฬาชนโคทุ่งทะเลหลวงสุโขทัย