ไก่ชนวันเสาร์ ที่ 31 ธันวาคม 2565

สนามชนไก่ทองอินเตอร์

คู่ระหว่าง

โคกล่ามทีม(พม่า)VS(พม่า)KSภัคดีเจริญ