นักสู้เมืองย่า(พม่า)VSป.ปาภูงา(เชิง) สนามชนไก่ไก่ทองอินเตอร์

นักสู้เมืองย่า(พม่า)VSป.ป […]

สนามชนไก่เรืองชัย(อยุธยา)วันอาทิตย์ที่15ตุลาคม2566

สนามชนไก่เรืองชัย(อยุธยา) […]