ONE ขยับศึกเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดระหว่าง “เสมาเพชร แฟร์เท็กซ์” และ “ตะวันฉาย พี.เค. แสนชัยมวยไทยยิม”

สดจากสิงค์โปร์ในวันศุกร์ท […]