ไก่ชนวันอาทิตย์ ที่15 มกราคม2566

สนามชนไก่ทายาทมังกร

คู่เอกระหว่าง

B.M.ฟาร์ม1688(เชิง)VSร่มขาม(พม่า)