วันเสาร์ ที่ 7 มกราคม 2566

สนามชนไก่นครปฐมบางเลน

คู่เอกระหว่าง

เพชรกำไร(เจ้ามหาเฮง)VSเด็กหนุ่ม60จันทบุรี(เจ้ายอดธง)