มหาเฮงวู๊ดชิพ 🔴 ชนะยก4 🔵 น้องเอวาน้องเอลิน 3,300,000