ไก่ชน สปปลาว
วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 (สนามไก่ชนเลาคำหลัก52)

4พี่น้อง vs เลาคำ  ชิง 33,200,000กีบ