ไก่ชน วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน

ชนไก่ ณ สนามชนไก่นานาภาค

คู่เอก ลูกบัวคำ พบ เพชรสัมพันธ์

ชิงเงินรางวัล มากถึง 10,200,000 บาท