สนามชนไก่เลาคำ(สปป.ลาว)

วันพฤหัสบดี ที่19 มกราคม 2566

คู่เอกระหว่าง

มงคลฟาร์ม(พม่า)VSพะยาเสือดำ(พม่า)