ไก่ชน ณ สนามชนไก่ทองอินเตอร์ วันเสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม

ไก่ชน ณ สนามชนไก่นานาภาค วันเสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม

ไก่ชน ณ สนามชนไก่นครปฐมบางเลน วันเสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม