โปรแกรม แข่งขันสนุ๊กเกอร์ ประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2565