1. ซุ้ม KS ฟาร์ม  พบ  ซุ้ม ช.โชคเจริญ98ฟาร์ม

2. ซุ้ม  KSD เจ้าโม พบ ซุ้ม มีสุวรรณทีม

3. ซุ้ม ก.เพชรบูรพาทีม สังกัดเพชรชมพูฟาร์ม พบ  ซุ้ม กริชทวีฟาร์ม สังกัด อ.อัจฉรา

4. ซุ้ม ป.ตระกูลทรัพย์  พบ  ซุ้ม เลโอฟาร์ม สังกัดโกวซัมฟาร์ม