โปรแกรมวัวชน วันที่ 4 มิถุนายน 2565  ที่สนามกีฬาชนโค ณ บ้านหยีใน