🐂🐂 ณ สนามกีฬาชนโคนานาชาติ วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม 2565 🏆🏆