โปรแกรมวัวชน วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาชนบ้านหยีใน