โปรแกรมวัวชน วันที่ 12 มิถุนายน 2565  ที่สนามกีฬาชนโคบางเสาธง