ศึกจ้าวมวยไทย ณ เวทีมวยสยามอ้อมน้อย 

ศึกจิตรเมืองนนท์ ณ. อตก.3 จ.นนทบุรี

ศึกท่อน้ำไทย TKO เกียรติเพชร ณ. เวทีมวยส.สละชีพ จ.ลพบุรี