ศึก เพชรยินดี ช่วงที่ 1 เวลา 18.00น.

ศึก เพชรยินดี ช่วงที่2 เวลา 20.30น.