ศึกเพชรยินดี ประจำวันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565 ณ. เวทีมวยราชดำเนิน เริ่มชกตั้งแต่เวลา 18.00 น.