ศึกเพชรยินดี  ณ เวทีมวยราชดำเนิน ช่วงแรก เริ่มเวลา 18.00 น ช่วงที่สอง เริ่มเวลา 20.30 น