ไก่ชน ณ สนามชนไก่ชน ไก่ทองอินเตอร์

ไก่ชน ณ สนามชนไก่น้ำเต้าทอง(สปป.ลาว)