โคขาวงามหยกเพชร ชน ชนะ โคเพชรดำ 27 มีค 65 สุโขทัย (ช่วงที่1)

โคขาวงามหยกเพชร ชน ชนะ โคเพชรดำ 27 มีค 65 สุโขทัย (ช่วงที่2)

 

 

โคขาวงามหยกเพชร ชน ชนะ โคเพชรดำ 27 มีค 65 สุโขทัย (ช่วงที่3)