ไก่ชนวันเสาร์ ที่28 มกราคม 2566

สนามชนไก่ชนะชัยอโยธยา

คู่เอกระหว่าง

เลโอฟาร์ม(พม่าล่อ)VSเพชรคลองลาน(พม่าล่อ)