ไก่ชนวันอาทิตย์ ที่22 มกราคม 2566

สนามชนไก่นครปฐมบางเลน

คู่เอกระหว่าง

เลิศหล้า(พม่า)VSสิงห์ดง(เชิง)