วันเสาร์ ที่ 24 ธันวาคม 2565

สนามชนไก่นครปฐมบางเลน

คู่เอกระหว่าง

เด็กเพชร(พม่า)VSเพชรไทรทอง(พม่า)