สนามชนไก่ทองอินเตอร์

คู่ชนระหว่าง

เด็กใหม่บังหลังสวน(เชิง)VSเจริญรอยฟาร์ม(พม่า)