ไก่ชนวันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566

สนามชนไก่ธ.ธิรญา

คู่เอกระหว่าง

เด็กเพชร(พม่า)VSจ้าวนายธีม(พม่า)