-ไก่ป่าก๋อย
มักแพ้ทางไก่เชิง เพราะไก่ป่าก๋อย นั้นจะมีจุดเด่นในเรื่องของการเดินเข้าทำ แต่ถ้าเจอไก่เชิงประเภทไม่ให้มุด มัด ซุกปีก อันนี้ก็ลำบาก เพราะเมื่อไก่ป่าก๋อยมุดล่างไม่ได้ หรือซุกปีกไม่ได้ มันจะกลายเป็นเป้านิ่งให้ตี
-ไก่เชิง
มักแพ้ทางไก่ถอดหัว เพราะไก่ถอดหัวเป็นไก่ที่ไม่ยอมให้อีกฝ่ายขี่คอ ถ้าฝืนก็จะถอดหัวหลบแล้วสวนกลับ ทำให้อีกฝ่ายหาช่องเล่นงานได้ยาก
-ไก่ถอดหัว
มักแพ้ทางไก่หน้าคอ หรือไก่ประเภทที่ชอบจับคางคู่เปรียบแล้วตี ซึ่งไก่ถอดที่รอให้อีกฝ่ายกดหัวก่อน นั้นแพ้ทางเต็มๆ เพราะไก่หน้าคอไม่ยอมกดหัวอีกฝ่าย
-ไก่หน้าคอ
มักแพ้ทางไก่หน้าหงอน เรียกว่าถ้าไก่หน้าคอจับคางอีกฝ่ายไม่ถึง ก็จะโดนสวนโดยการจับหงอนตี
-ไก่หน้าหงอน
มักแพ้ทางไก่เชิงซุกปีก หรือไก่เข้าปีก เพราะเวลาเจอกัน มันจะหนีไม่ออกเป็นธรรมชาติไก่เชิงนี้ ทำให้โดนเข้าปีกตีได้ง่ายๆ นั่นเอง
-ไก่เข้าปีก
แพ้ทางไก่ม้าล่อ ไก่เข้าปีกเป็นไก่สู้ระยะประชิด แต่ก็ต้องไปไม่เป็นเมื่อเจอม้าล่อ ที่ไม่ยอมให้คู่เปรียบเข้าประชิดตัว มันจะวิ่งวนแล้วหาจังหวะสวน
-ไก่ม้าล่อ
แพ้ทางไก่ถอย เอาง่ายๆ คือไก่ถอยจะไม่เดินเข้าหาม้าล่อ แต่เวลาม้าล่อเดินเข้าหา มันจะถอยแล้วดักตี เป็นเชิงย้อนเกล็ดกัน
-ไก่ถอยแพ้ทาง
ไก่ป่าก๋อย โดยเฉพาะตัวไวๆ นี่ไก่ถอยจะถอยไม่ทัน ทำให้โดนเล่นงานได้ง่ายๆ