ไก่ชนวันอังคาร ที่8 พฤศจิกายน 2565

สนามชนไก่ดอนติ้ว(ไก่ชนสปป.ลาว)

คู่เอกระหว่าง

อ้ายสามกอ(พม่า)VSชนะพลการเกษตร(พม่า)