ไก่ชนวันอาทิตย์ที่27พฤศจิกายน2565

สนามชนไก่ทายาทมังกร(โกว์เซ้มฟาร์ม)

คู่เอกระหว่าง เพชรเจริญโชค(พม่า)พบหนุ่มเมืองพระอา(เชิง)