ไก่ชนวันอาทิตย์ ที่22 มกราคม 2566

สนามชนไก่ทายาทมังกร(โกวเซ้มฟาร์ม)

คู่เอกระหว่าง

99ฟาร์ม(พม่า)VSส.สนั่นฟาร์ม(พม่า)