เจ้าโกโก้ ปัจจุบัน ค่าตัว 4 ล้านบาท

 

เจ้าฟรีคิก ปัจจุบัน ค่าตัว 3.5 ล้านบาท

 

เจ้าแสนรัก ปัจจุบัน ค่าตัว 3 ล้านบาท

 

เจ้าปีใหม่ ค่าตัว 3 ล้านบาท (ปัจจุบันเสียชีวิต)

 

เจ้าแดงไบเล่ ปัจจุบัน ค่าตัว 2 ล้านบาท

 

เจ้าสายันต์ ปัจจุบัน ค่าตัว 1.5 ล้านบาท