ไก่ชนวันอาทิตย์ที่22มกราคม2566

สนามชนไก่อันดามันซิตี้

คู่เอกระหว่าง

สิงห์เหนือเสือใต้(พม่า)VSส.ส่งเสริม(พม่า)