สายเหนียวสายทน คู่บารมีโกตุ้ง   ดุกด้างออกญาปราบศึก(โรโบคอป)
รอบนี้ต้องออกนอกไปทำศึกใหญ่ถึงเมืองเหนือ