สรุปผลชนไก่ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565
สนามชนไก่ทายาทมังกร  และ  สนามชนไก่เทิดไท