ผลสนามชนไก่ทายาทมังกร จ.นครราชสีมา
ซุ้มลูกแปลงมะเขือซอย9  แพ้ยกที่ 3  ซุ้มมันนี่ฟาร์ม    รับเงินรางวัล 4,400,000

ผลชนไก่สนามกีฬาไก่ชนเทิดไท ลาดกระบัง จ.กรุงเทพฯ
ซุ้มบางนา   แพ้ยกที่ 2   ซุ้มยืนหนึ่งฟาร์ม      รับเงินรางวัล 1,540,000 บาท
ซุ้มศศิธร689ฟาร์ม   ยกเลิก   ซุ้มส.ปราสาททอง       รับเงินรางวัล 1,100,000 บาท
ซุ้มคลองโยง   แพ้ยกที่ 3   ซุ้ม9เพชรชัยภูมิ       รับเงินรางวัล 1,100,000 บาท