สนามชนไก่บ้านใหม่ลำปาง

คู่ชนระหว่าง

แสนทวีชัยVSบ.สักทอง ชิงเงินรางวัล220,000บาท