ไก่ชนวันอาทิตย์ ที่22 มกราคม 2566

สนามชนไก่นครปฐมบางเลน

คู่เอกระหว่าง

ซุปเปอร์เจ(พม่า)VSบอลบุรี(พม่า)