ศึกคู่เอกวัวชน สนามกีฬาชนโคบ้านหยีใน ประจำวันที่ 2 กันยายน 2565