วัวชน ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2565 พบกับคู่เอกชิงเงินรางวัลมหาศาล

สนามกีฬาชนโคทุ่งทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย

โคแดงงามก้านเล็ก (แดง) จากค่ายโคสิงห์สองแควพิษณุโลก พบ โควื้อดำมหากาฬ (น้ำเงิน) จากค่ายโคโชคอำนวยขวัญใจภูทับเบิก