ควายตัวนี้เป็นของเกษตรกรวัยชราภาพแซ่จาง ปัจจุบันอายุ 83 ปี เมื่อ 7-8 ปีก่อนได้ซื้อมาไถนา แต่ด้วยความชราภาพเกรงว่าไม่มีแรงที่จะเลี้ยงดู และอดไม่ได้ที่จะขายให้กับโรงฆ่าสัตว์

ลูกชายของอากงจึงขอความช่วยเหลือจากสมาชิกสภาจังหวัดแซ่เจียง ช่วยหาสถานที่รับเลี้ยง สุดท้ายได้รับความช่วยเหลือจากกองป้องกันโรคปศุสัตว์เมืองเจียอี้หาสถานที่รับเลี้ยง ช่วงที่อากงส่งควายขึ้นรถบรรทุก ได้เตรียมเสบียงให้พร้อม คนที่พบเห็นพูดปนหัวเราะว่า

อากงอาลัยอาวรณ์เหมือนลูกสาวออกเรือน ตอนที่ควายขึ้นรถบรรทุก ดูเหมือนจะมีอาการต่อต้านเล็กน้อยเพราะไม่อยากจากอากงเช่นกัน สุดท้ายอากงตัดใจหันหลังเดินกลับเข้าบ้าน พร้อมปาดน้ำตาด้วยความอาลัย

ผู้อำนวยการกองป้องกันโรคสัตว์เลี้ยงเมืองเจียอี้บอกว่า ปีที่แล้วเกิดการระบาดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease)ในไต้หวัน ช่วงที่หน่วยป้องกันโรคช่วยฉีดวัคซีนให้กับวัวควาย เพิ่งรู้ว่าที่เมืองเจียอี้ยังมีวัวควายที่ใช้ไถนาอีก 29 ตัว หลังทราบข่าวอากงแซ่จางเกษียณจากอาชีพเกษตร แต่ไม่อยากขายไปยังโรงฆ่าสัตว์ ทางกองป้องกันโรคจึงช่วยหาสถานที่อยู่ใหม่

ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตกองการเกษตรนครไถหนานบอกว่า สถานเลี้ยงวัวควายชราที่รัฐจัดขึ้นในนครไถหนานถือเป็นแห่งเดียวของไต้หวัน ที่เหลือส่วนใหญ่เป็นของเอกชนที่อยู่ในเขตสวนอนุรักษ์ ปัจจุบันที่ไถหนานรับเลี้ยงวัวควายแก่มีทั้งหมด 5 ตัว รับได้มากที่สุดประมาณ 8-9 ตัว แต่จะต้องเป็นวัวควายในเขตนครไถหนาน หากมีคุณสมบัติไม่สอดคล้องก็จะแนะนำให้ไปยังองค์กรเอกชนที่มีความเมตตาต่อสัตว์

ในช่วงปกติเขาจะพาวัวไปให้ความรู้กับเด็กๆที่โรงเรียน ให้เด็กรู้จักประวัติการเกษตรในอดีต วัฒนธรรมหมู่บ้านเกษตร ส่วนศูนย์รับเลี้ยงวัวควายชราภาพของนครไถหนาน ไม่เพียงแต่เป็นเป็นจุดท่องเที่ยว ยังเป็นสถานให้ความรู้ด้านการเกษตรเช่นกัน มีการจัดแสดงอุปกรณ์การเกษตรในยุคแรกๆ กลายเป็นแหล่งการศึกษานอกสถานที่ของนักเรียน