เจ้าวัวที่จะใช้ ชนนั้นก็ จะต้องเป็นพันธุ์วัวชนโดยเฉพาะ!! วัวที่ใช้งานธรรมดาๆ นั้นจะนำมาเป็นวัวชนไม่ได้! 
ลักษณะของวัวชน ที่ดีนั้นจำเป็นจะต้องมี ใจที่ทรหดอดทน และ มีไหวพริบในการชนดี และยังลักษณะอื่นๆ ที่ดีอีกหลายๆ อย่าง ที่สำคัญก็ดังนี้
ลักษณะทั่วไปนั้นจะต้องมีรูป ร่างประเปรียว ตัวยาว ท้องกิ่ว ลำตัวข้างหนา สันหลังหนาแบน และ คอสั้นหนาใหญ่ ช่วงขาสั้น และ ล่ำสัน มีคิ้วหนา ตาเล็ก สีตาดำ ใบหูเล็ก
โหนกสูงใหญ่ มีขวัญที่ใต้โหนก กลางหลังเยื้องไปทางด้านหน้า เหนียงคอ หย่อนยาน ลางตัวหย่อนยานมาก เวลาที่วัว ก้มลงกินหญ้า จะจดพื้นดินก็มี
แต่บางพันธุ์ นิยมเหนียง คอสั้น และ เขาแข็งแรง ปลายเขานั้นจะแหลมโค้ง โคนเขาทั้ง สองใหญ่หางเรียว ยาวจดพื้นดิน โคนหางใหญ่นั้น ปลายหางเป็นพู่ดูสวยงามมาก และ ลูกอัณฑะเล็ก
ขนสั้น ละเอียดเป็นมัน ที่หน้ามีขนยาว และ เวลาเคี้ยวเอื้องน้ำลาย เป็นฟอง และ กีบเท้าชิด