ไก่ชนวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2566

สนามชนไก่บ้านด่าน(ยโสธร)

คู่เอกระหว่าง

รวมพลังฟาร์ม(พม่า)VSเรือนไทย(เชิง)