ระหว่างคู่เอก ราคาต่อรองไม่ลงตัวทำให้เกิดอารมณ์และหัวร้อน