ไก่ชนวันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม2565

สนามชนไก่นครปฐมบางเลน

คู่เอกระหว่าง

มีสุวรรณทีม(ดู่)VSสิงห์กำแพงแสน(สา)