📌- ซุปเปอร์เจี๋ยง เสมอ เพชรไทรทอง 4,400,000 บาท

📌- บ้านเมืองนนท์ ชนะ แบงค์ มือทอง 2,200,000 บาท

📌- สำรองฟาร์ม เสมอ ชานนท์ชัย 2,200,000 บาท

📌- ชัยมงคล ชนะ หลงเมืองกาญจน์
1,100,000 บาท ยก 2

📌- บ้านกังหัน เสมอ สวนขนุน 1,100,000 บาท