ไก่ชนวันอาทิตย์ ที่ 1 มกราคม 2566

สนามชนไก่อันดามันซิตี้

คู่เอกระหว่าง

กมลรัตน์ฟาร์ม(พม่า)VSป.ปานเพชร(พม่า)